Avgiften för ”Pumpen” är från den 1 augusti 2015 på 300 kr varav 200 kr återfås,efter iordningställande och städning, vid återlämnadet av nyckeln. 100 kr tas ut för det allmänna underhållet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.