Nyheter

30aug 2016

I kontakt med företaget som hämtar återvinningsglas/metall och papper angående fulla kärl som inte har tömts så har  företaget som förklaring att de har växt för fort och haft vissa bekymmer bl a brist på fordon. Dessa saker är nu i dagarna åtgärdade enligt företaget och dom har en ambition att få rätsida på detta. […]

14dec 2015

Månadsavgiften 2016 för boendet blir oförändrad. Ny avgift för parkering blir 165 kr/månad Ny avgift för garage blir 395 kr/månad

24jun 2015

Styrelsen har fått information om bilkörning inom området från flera håll där det upplevs framförallt att det körs för fort. Bilkörning inom området får ske tillfälligt som  vid flytt, in/urlastning av tung last (inte vid veckohandling av dagligvaror etc). Det är viktigt att tänka på hastigheten att den är så låg som möjligt eftersom sikten är mycket begränsad. […]

22mar 2015

Brf Högas årstämma 2015 går av stapeln den 27 April. Tiden är klockan 19.00 och platsen är ”Pumpen”. Välkomna!

14feb 2015

Informationskanalen som i dag finns på det analoga TV-nätet kommer att stängas ner. Fortsättningsvis blir informationen här på hemsidan och genom informationsblad i brevlådan. Informationsblad kommer också i en del fall att sättas upp i entréerna till tvättstugorna, här kommer även information om mailadresser samt diverse telefonnummer att sättas upp.

  • 1
  • 2