Information

Föreningen Brf Höga färdigställdes 1980/81 och består av 21 huskroppar i 2 plan med totalt 180 lägenheter. Hälften av lägenheterna är i markplan med egen uteplats.

Föreningsstämma:
Ordinarie föreningsstämma äger rum en gång per år i april/maj. Som medlem får du en kallelse till stämman samt en årsredovisning där du kan läsa om föreningens ekonomi med mera.

Motioner:
Om du vill ha ett ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma kan du lämna in en motion till styrelsen före februari månads utgång.

Förändring i lägenhet eller uteplats:
Vill du göra ändringar av annan karaktär en underhåll så kräver det styrelsens godkännande. Bland annat ska bostadsrättsinnehavaren försäkra styrelsen att arbetet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt. Blanketten för tillstånd finns att få hos vicevärden.
Även förändringar av uteplats kräver styrelsens godkännde.

Andrahandsuthyrning:
För att få hyra ut lägenheten i andrahand måste detta godkännas av styrelsen. Ansökan ska vara skriftlig. Tänk på att lämna in din ansökan i god tid innan du ska hyra ut. Blanketten för andrahandsuthyrning finns hos vicevärden.

Fastighetsskötsel:
Föreningens fastighetsskötsel och städning sköts av HSB Fastighetsförvaltning Göta AB.

Parkering och garage:
Föreningen har 107 parkeringsplatser och 107 garage. Dessa uthyrs i mån av tillgång och efter kölista. Parkerings- och garageplats följer inte automatiskt med en lägenhet som säljs.

Tvättstugor:
Det finns tre tvättstugor inom området, alla är nyligen renoverade.  I varje lokal finns bl.a. två tvättmaskiner, två torktumlare och ett torkskåp.

Mötesplats – köp och sälj:
Som besökare på Mötesplatsen kan du/ni visa intresse av att köpa eller sälja lägenhet på Höga.
Annonsen kommer att synas under 3-4 månader därefter kommer den att tas bort. Det är naturligtvis välkommet att lägga upp annonsen igen. Detta för att hålla sidan aktuell. Se vidare under huvudmenyn Köp/Sälj ovan.

Fritid och hälsa:
Föreningen har

  •  Gym
  •  Boulebana
  •  Bastu (2 st), varav en – familjebastun – vid ”Pumpen” är bokningsbar 2h/gång
  •  Hobbylokal
  •  Fotbollsplan
  •  Gemensamhetslokal – ”Pumpen” – att hyra
  •  Övernattningsrum att hyra
  • Flera lekplatser