Informationskanalen som i dag finns på det analoga TV-nätet kommer att stängas ner. Fortsättningsvis blir informationen här på hemsidan och genom informationsblad i brevlådan.

Informationsblad kommer också i en del fall att sättas upp i entréerna till tvättstugorna, här kommer även information om mailadresser samt diverse telefonnummer att sättas upp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.