Lägenheternas fördelning

2 Rum & Kök
Finns i bottenplan och övreplan på
Odensväg: 26, 28, 34, 40, 48
Odinslundsvägen: 3, 5, 7, 11
3 Rum & Kök
Finns i bottenplan och övreplan på
Odensväg: 30, 32, 42, 44, 50
Odinslundsvägen: 11
I övreplan på
Odensväg: 36, 38, 46, 52
Odinslundsvägen: 9, 13

4 Rum & Kök
Finns i bottenplan och övreplan på
Odensväg: 26, 28, 34, 40, 42, 48
Odinslundsvägen: 1, 3, 5, 7, 11

5 Rum & Kök
Finns i bottenplan / suterräng på
Odensväg: 36, 38, 46, 52
Odinslundsvägen: 9, 13