Hem

24jun 2015

Styrelsen har fått information om bilkörning inom området från flera håll där det upplevs framförallt att det körs för fort. Bilkörning inom området får ske tillfälligt som  vid flytt, in/urlastning av tung last (inte vid veckohandling av dagligvaror etc). Det är viktigt att tänka på hastigheten att den är så låg som möjligt eftersom sikten är mycket begränsad. […]

22mar 2015

Brf Högas årstämma 2015 går av stapeln den 27 April. Tiden är klockan 19.00 och platsen är “Pumpen”. Välkomna!

14feb 2015

Informationskanalen som i dag finns på det analoga TV-nätet kommer att stängas ner. Fortsättningsvis blir informationen här på hemsidan och genom informationsblad i brevlådan. Informationsblad kommer också i en del fall att sättas upp i entréerna till tvättstugorna, här kommer även information om mailadresser samt diverse telefonnummer att sättas upp.

03feb 2015

HSB Portalen är öppen! Från och med den 27 januari kan du som medlem och/eller förtroendevald logga in på HSB Portalen – vår nya digitala mötesplats. Inloggningsuppgifter ska du ha fått hem i brevlådan. På HSB Portalen kan du som medlem ta del av information om ditt boende, såsom OCR-nr, Lantmäteriets lägenhetsnummer och annan information […]

05dec 2014

Det finns två stycken Hjärtstartare på området – En defibrillator sitter utanför samlingslokalen ”Pumpen” och den andra utanför träningslokalen. De finns i uppvärmda skåp för att klara vintern. Skåpen är ”larmade” ett larm som ljuder när man öppnar luckan. Larmet är i första hand avsett för att påkalla uppmärksamhet när någon hämtar en defibrillator för att […]

  • 1
  • 2