På grund av trasig avfallsbil är tömningen av sopor försenad och kommer i stället att ske på lördag 4/9.
Mvh, Styrelsen